دبستان غیردولتی پسرانه معراج اندیشه اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

قسمت نهم راهنامه هوش و استعدادیابی

https://aparat.com/v/p6tIH


قسمت نهم ؛


1️⃣معرفی مهارت دست ورزی
2️⃣ اهمیت تقویت مهارت دست ورزی در سنین ۶ و ۷ سالگی
3️⃣معرفی بازی تقویتی مهارت دست ورزی
4️⃣تقویت حافظه کوتاه مدت

قسمت هشتم راهنامه هوش و استعدادیابی

https://aparat.com/v/iZr7q

قسمت هفتم راهنامه هوش و اسعتدادیابی

https://aparat.com/v/5OJYV

قسمت هفتم

هوش تجسمی،فضایی چیست؟
چگونه هوش تجسم فضایی فرزندم را ارتقا دهم؟

معرفی بازی ارتقا دهنده هوش تجمسی فضای مناسب کودکانی که هوش تجسم فضایی بالایی دارند‌.
مزایایی بازی کیوبیتس
1️⃣تقویت هوش تجسم فضایی
2️⃣تقویت تمرکز دیداری
3️⃣توانایی تشخیص شکل از زمینه
4️⃣بالا رفتن سرعت پردازش و سرعت عکس العمل
5️⃣بالا بردن هماهنگی چشم و دست

قسمت ششم راهنامه هوش و استعدادیابی

https://aparat.com/v/GXEdn

قسمت ششم
معرفی روش استفاده از فلش کارت های لغات ؛
1️⃣جهن تقویت دایره واژگان،
2️⃣شناخت بیشتر لغات
3️⃣تقویت حافظه تصویری
4️⃣بالا بردن تمرکز
5️⃣تقویت انگیزه خواندن

قسمت پنجم راهنامه هوش و استعدادیابی

https://aparat.com/v/gkWbr

قسمت چهارم راهنامه هوش و استعدادیابی

https://aparat.com/v/4FDVU

قسمت سوم راهنامه هوش و استعدادیابی

قسمت دوم راهنامه هوش و استعدادیابی

مقدمه (قسمت اول)راهنامه هوش و استعدادیابی