دبستان غیردولتی پسرانه معراج اندیشه اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

مغرور نشو

???پشتکار بهتر از استعدادی است که به آن مغرور می شویم???

در زمان قدیم دهکده ای بود که بیشترین محصول گندم را داشت. روزی آفت وحشتناکی به گندم های این دهکده زد. معلم مدرسه ی آن دهکده شاگردانش را صدا زد و به آنها گفت من دوستی دارم که در دهکده ای دیگر زندگی می کند. او راه از بین بردن این آفت را بلد است. باید یکی از شما را به همراه نمونه گندم آفت خورده، پیش او بفرستم تا راه نجات از این مشکل را بیابد و ساختن سم آفت کش را به شما یاد بدهد. حالا چه کسی داوطلب انجام دادن این کار است؟
زرنگ ترین شاگرد کلاس گفت که من آنقدر باهوشم که میتوانم سریع روش ساختن سم را یاد بگیرم و برگردم. من می روم.
معلم قبول کرد اما گفت من یکی از شاگردان معمولی کلاس را نیز همراه تو می فرستم تا تنها نباشی. مراقب او باش.
آنها فردا صبح به سمت دهکده ی دیگر حرکت کردند و بعد از چند هفته برگشتند.
همه منتظر بودند تا داستان را بشنوند و نحوه ی ساختن سم را یاد بگیرند. شاگرد زرنگ گفت که از ترکیب چند ماده ی ساده میتوانیم سم را بسازیم و آفت را ازبین ببریم و سپس چند ماده را باهم مخلوط کرده و روی مزرعه ها پاشید. اما نه تنها آفت ها از بین نرفتند بلکه بیشتر شدند.
این بار معلم شاگرد معمولی را صدا زد و خواست که هرچه به یاد دارد را بگوید. او کامل و دقیق مرحله به مرحله از تمیز بودن ظرف سم و اندازه ی دقیق مواد تا زمان آب ندادن به مزرعه را برایشان شرح داد.
اینبار سم را ساختند و روی مزرعه ها پاشیدند، بعد از مدتی آفت گندم ها از بین رفت.
همه با تعجب از معلم سوال کردند که چطور ممکن است که روش شاگرد زرنگ عمل نکرده باشد اما شاگرد معمولی توانسته باشد روش درست را یاد بگیرد؟ معلم گفت شاگرد زرنگ به هوش خودش مغرور شده بود و به آموزش دوست من زیاد دقت نکرده بوده است، چون فکر می کرده که با هوش زیاد خود می تواند از عهده این کار بربیاید. اما شاگرد معمولی با دقت کافی و پشتکار زیاد توانست بخوبی نحوه ساخت سم آفت کش را یاد بگیرد.

اعلام امتیازات ترم اول طرح آسمانی ها

طرح آسمانی ها

نظر به رویکرد های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال1391 در شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر رشد و ارتقاء همه جانبه ساحت های وجودی و ابعاد شخصیتی دانش آموزان، دبستان معراج اندیشه در غالب طرح آسمانی ها اقدام به برگزاری مسابقات هفتگی با هدف تقویت ساحت های اعتقادی-اخلاقی، اجتماعی و سیاسی،تربیت زیستی وبدنی،زیباشناختی و هنری، اقتصادی وحرفه ای، علمی وفناورانه، نموده است.


قابل توجه است که برنامه های اجرایی و عملیاتی این طرح از طریق کانال مدرسه در پیام رسان ایتا به آدرس dabestanmeraj به اطلاع دانش آموزان عزیز معراج اندیشه خواهد رسید. دانش آموزان عزیز با شرکت در فعالیت های این طرح امتیازاتی کسب خواهند نمود که مجموع این امتیازات ملاک عمل مدرسه برای تهیه جوایز در پایان ترم قرار خواهد گرفت.